0

  Uw winkelwagen is leeg

  Kan rood licht therapie jouw zicht en ogen verbeteren?

  september 13, 2022 6 min read

  Jouw ogen en zicht zijn een van de belangrijkste zintuigen voor een mens. Er wordt vaak gezegd dat de ogen de vensters naar de ziel zijn. Hoewel er enige waarheid in het gezegde lijkt te zitten, zijn ze ook zoveel meer dan dat. De ogen zijn letterlijk onze ramen naar de buitenwereld. Ze stellen ons in staat om op een zinvolle manier met onze omgeving om te gaan en om veilig en gemakkelijk door het dagelijkse leven te navigeren.

  rood licht therapie tegen oogziektes

  Ouderdom gaat vaak gepaard met verslechtering van jouw ogen. Kan rood licht therapie helpen jouw zicht en ogen te verbeteren? In deze blog leggen we uit dat de onderzoek laat zien dat rood licht therapie een veelbelovende behandeling is tegen slechte ogen. 

  Wat is rood licht therapie?

  Rood licht therapie, ook wel fotobiomodulatie of low-level licht therapie genoemd, is een therapeutische techniek waarbij een persoon zichzelf blootstelt aan  rode en nabij-infrarode (NIR) golflengten van licht. Het werkt door de eigen mitochondriale reactie van jouw lichaam te activeren om energie te creëren en het functioneren van jouw weefsels en organen te stimuleren. 

  Mitochondriën zijn de kleine energiefabriekjes in je cellen die verantwoordelijk zijn voor cellulaire ademhaling, wat het proces is van het omzetten van chemische energie van zuurstofmoleculen en voedingsstoffen in adenosinetrifosfaat (ATP). ATP is de "energievaluta" van uw lichaam, die naar elk orgaan en weefsel in jouw lichaam reist, waardoor ze hun verschillende functies kunnen uitvoeren. Dat betekent dat jouw cellen efficiënter en beter gaan werken door blootstelling aan rood licht en nabij-infrarood licht. 

  Hoe kan rood licht therapie jouw ogen verbeteren?

  Door de mitochondriale functie te vergroten, beschermt rood licht therapie tegen excitotoxische celdood (dood van neuronen). Het beschermt ook tegen remming van de METC. Wanneer de goede werking van de METC wordt geremd, veroorzaakt het oxidatieve stress door overgebleven zuurstof om te zetten in reactieve zuurstofsoorten (ROS). Van ROS is bekend dat ze schade toebrengen aan lipiden, eiwitten, DNA en RNA. Ze kunnen ook de METC zelf beschadigen, wat leidt tot verhoogde ROS, enzovoort. Deze cyclus is een normaal onderdeel van het ouder worden en daarom verslechtert het gezichtsvermogen naarmate we ouder worden.

  hoe kan rood licht therapie jouw ogen verbeteren?

  Rood licht therapie heeft ook goed gedocumenteerde ontstekingsremmende effecten. Meer specifiek lijkt het de expressie van pro-inflammatoire cytokinen te onderdrukken. Dit zijn eiwitten die het lichaam het signaal geven om in de reactie modus te gaan om ziekte of infectie te bestrijden. Hoewel dit tot op zekere hoogte een goede zaak is, kan overdrive van ontstekingen negatieve effecten hebben, waaronder in dit geval schade aan zenuwweefsel, wat de gezondheid van het oog kan beïnvloeden.

  Het is ook bekend dat rood licht therapie de bloedsomloop verbetert. Onjuiste bloedtoevoer naar het oog en de oogzenuw kan iemands gevoeligheid voor oogaandoeningen vergroten. Verminderde bloedstroom wordt geassocieerd met een aantal oogaandoeningen, waaronder glaucoom, maculaire degeneratie en retinitis pigmentosa, om er maar een paar te noemen. [1] [2] [3]

  Voor meer informatie kan je dit artikel op een diepgaande manier de mogelijke onderliggende mechanismen van de gunstige effecten van rood licht therapie op de gezondheid van het oog lezen.

  Een andere reden waarom de ogen bijzonder worden aangetast door mitochondriale disfunctie, is dat het oog, met name het netvlies, de hoogste concentratie mitochondriën in het lichaam heeft. Het heeft ook de hoogste metabolische vraag in het lichaam, wat betekent dat de mitochondriën er niet alleen zijn voor decoratie, maar om de hoge niveaus van energie te leveren die de ogen nodig hebben om goed te functioneren. Deze overvloed aan mitochondriën en hoge vraag naar energie is precies waarom de ogen zo goed reageren op behandeling met rood licht therapie. [4]

  Welke oog aandoeningen kan rood licht therapie bij helpen?

  Rood licht therapie helpt jouw ogen gezond te houden en de ouderdom van jouw ogen tegen te gaan. Dat is niet het enige waar rood licht therapie bij kan helpen. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar rood licht therapie tegen oogaandoeningen. De resultaten zijn zeer positief. Hieronder zullen we enkele onderzoeken bespreken.

  Macula degeneratie

  Leeftijdsgebonden maculaire degeneratie is de meest voorkomende oogaandoening bij 50-plussers en is de belangrijkste oorzaak van blindheid in ontwikkelde landen. Het treedt op wanneer het deel van het netvlies dat verantwoordelijk is voor helder zicht, de macula, is beschadigd. Het centrale zicht wordt wazig of verminderd, wat betekent dat je moeite zult hebben om details in jouw directe gezichtslijn te onderscheiden, terwijl jouw perifere zicht intact kan blijven.

  Recente onderzoeken naar rood licht therapie voor AMD hebben bemoedigende gegevens opgeleverd. Een onderzoek uit 2008 vond een verhoogde gezichtsscherpte bij patiënten met AMD die werden behandeld met rood licht therapie in vergelijking met controlepersonen. De resultaten waren vergelijkbaar voor patiënten met en zonder cataract. 

  Een recenter onderzoek uit 2018 volgde 33 proefpersonen ouder dan 60 jaar, allemaal met verschillende gradaties van AMD. Van die proefpersonen werden er 11 willekeurig geselecteerd om zes laserbehandelingen van drie minuten te ontvangen, die om de dag werden toegediend, terwijl de overige 22 een placebobehandeling ondergingen. De proefpersonen werden vervolgens gedurende een periode van vijf jaar gevolgd. Terwijl onderzoekers geen verbetering opmerkten in de placebogroep, vertoonde de behandelingsgroep een significante verbetering. Deze verbetering hield na vijf jaar aan, wat aangeeft dat therapie met rood licht op lange termijn voordelen kan hebben voor AMD-patiënten.

  Diabetische retinopathie

  Diabetische retinopathie (DR) treedt op wanneer hoge bloedsuikerspiegels geassocieerd met diabetes schade aan de bloedvaten in het netvlies veroorzaken, wat resulteert in verlies van gezichtsvermogen. Gebleken is dat de macula dikker is bij patiënten met DR dan bij gezonde proefpersonen.

  In een onderzoek uit 2014 bestudeerden onderzoekers de effecten van fotobiomodulatie op 4 proefpersonen met DR. Voor elke proefpersoon behandelden ze slechts één oog gedurende 80 seconden, tweemaal daags gedurende 2 tot 9 maanden. Het andere oog diende als controle en kreeg geen behandeling. Ze vonden een afname van 20% in maculaire dikte in de ogen die werden behandeld met rood licht therapie. Het onbehandelde oog daarentegen zag een gemiddelde toename van de maculaire dikte van 3%. 

  Er zijn ook een aantal dierstudies en in vitro (met behulp van gekweekte retinale cellen) studies uitgevoerd met resultaten die de bovenstaande bevindingen ondersteunen. [1] [2] [3] Deze en andere onderzoeken tonen aan dat therapie met rood licht DR verbetert via verschillende directe en indirecte mechanismen. Rood licht therapie remt bijvoorbeeld de degeneratie van retinale haarvaten en lekkage veroorzaakt door diabetes.

  Amblyopie

  Ook bekend als lui oog, treft amblyopie naar schatting 1,75% van de bevolking.  Het treedt op wanneer de hersenen de signalen van het aangedane oog niet meer herkennen, waardoor het gezonde oog harder moet werken en het aangedane oog als gevolg daarvan verder verzwakt. De belangrijkste oorzaken van amblyopie zijn ametropie (problemen met breking, d.w.z. het onvermogen voor licht om goed op het netvlies te focussen, waardoor wazig zicht in het zwakkere oog ontstaat) en scheelzien (verkeerde uitlijning van de ogen waardoor de hersenen uiteindelijk stoppen met het herkennen van het zicht van de zwakker oog).

  Een onderzoek uit 2011werd uitgevoerd bij 178 patiënten tussen 13 en 72 jaar. Van deze patiënten had ongeveer de helft amblyopie veroorzaakt door ametropie, terwijl de andere helft scheelzien als oorzaak had. De behandeling met rood licht therapie werd gegeven aan 231 ogen, terwijl de controlegroep bestaande uit 20 ogen van 20 verschillende patiënten een schijnbehandeling kreeg. De behandeling werd 3-4 keer toegediend over een periode van 2 weken. De behandelde ogen met ametropie zagen een verbetering van 91% van de gezichtsscherpte, terwijl die met scheelzien met 89% verbeterden. De controlegroep registreerde geen significante verbetering. Een follow-up van 6 maanden toonde geen verslechtering van de gezichtsscherpte in de behandelde ogen.

  Hoewel de mechanismen nog onduidelijk zijn, is een verhoogd cellulair metabolisme een waarschijnlijke factor. Ook blijkt dat synaptogenese, oftewel de vorming van nieuwe synapsen, een rol kan spelen. Een synaps is de opening tussen neuronen waardoor elektrische signalen ertussen kunnen passeren. Het is hoe je lichaam communiceert met je centrale zenuwstelsel en vice versa. Verhoogde synaptogenese zou de communicatie tussen het zwakkere oog en de hersenen kunnen verbeteren.

  Retinitis pigmentosa

  Retinitis pigmentosa is een genetische aandoening die het vermogen van het netvlies om op licht te reageren beïnvloedt, waardoor het gezichtsvermogen na verloop van tijd verloren gaat. Het kan een verminderd nachtzicht, perifeer zicht of centraal zicht veroorzaken, evenals problemen met kleurenzien. Hoewel het zelden volledige blindheid veroorzaakt, kan RP dagelijkse taken, zoals lezen, autorijden of zelfs lopen, moeilijk en in sommige gevallen onmogelijk maken.

  Recente studies hebben aangetoond dat rood licht therapie effectief is in het tegengaan van de progressie van RP bij dieren. [1] [2] En recente studies bij mensen laten nog meer belofte zien.

  Een onderzoek uit 2014 observeerde de effecten van rood licht therapie op een enkele patiënt met RP. De 55-jarige patiënt had een gezichtsscherpte van 20/50 in beide ogen en een centraal gezichtsveld van 5 graden (voor de context heeft de gemiddelde persoon een gezichtsveld van 170 graden; minder dan 20 graden wordt als juridisch blind beschouwd) . Hij kreeg twee weken lang twee keer per week 40 seconden bestraling van beide ogen. Na de behandeling werd het gezichtsvermogen van de patiënt gemeten op 20/20 en werd ook zijn perifere gezichtsvermogen hersteld. De enige overgebleven disfunctie was een mid-perifere cirkelvormige scotoma (blinde vlek). De effecten hielden 5 jaar aan, waarna het gezichtsvermogen van de patiënt terugkeerde naar de staat van voor de behandeling. Hij onderging echter nog een succesvolle behandelingsronde en ging vervolgens verder met behandelingen waar nodig, zonder schadelijke effecten. 

  Een onderzoek die het jaar daarop werd uitgevoerd, liet 14 RP-patiënten gedurende 3 minuten om de 2 dagen gedurende in totaal 20 dagen rood licht therapie ondergaan. Onderzoekers vonden een significante verbetering van de gezichtsscherpte gedurende de volledige follow-upperiode van 3 jaar. In tegenstelling tot de andere studie zag deze groep wel een verbetering in mid-perifere circulaire scotoma. Het onderzoek rapporteerde ook geen bijwerkingen.