0

  Uw winkelwagen is leeg

  Rood lichttherapie en EMF straling

  februari 08, 2023 3 min read

  In deze blogpost leggen we uit wat EMF is, hoe ze moeten worden gemeten en waarom alle elektrische apparaten, waaronder rood lichttherapie lampen EMF uitstralen. 

  Wat is EMF?

  Elektromagnetische velden (EMF’s) omringen ons constant, maar zijn onzichtbaar voor het menselijk oog. EMF's kunnen zowel natuurlijk als door de mens gemaakt zijn. Bijvoorbeeld; de aarde heeft zijn eigen magnetische velden en frequenties, zoals het magnetische veld dat ervoor zorgt dat kompassen zich naar het noorden richten. Kunstmatige of onnatuurlijke EMF’s zijn door mensen gecreëerd - denk aan magnetrons en mobiele telefoons.

  EMF's geven energie vrij die wordt uitgezonden in een sinusvormig golfpatroon dat oscilleert in pieken en dalen. Elektrische apparaten zenden laagfrequente elektromagnetische velden uit, wat betekent dat de golflengten lang zijn, terwijl röntgenapparatuur snellere golflengten met een hogere frequentie genereert.

  • Elektromagnetische velden bestaan uit zowel elektrische velden als magnetische velden. Een elektrisch veld bestaat overal waar een positieve of negatieve elektrische lading aanwezig is, of het apparaat nu is ingeschakeld of niet. Elektrische velden worden gemeten in volt.
  • Magnetische velden ontstaan wanneer er stroom loopt (wanneer het apparaat is ingeschakeld). Hoe hoger de stroom, hoe sterker het magnetische veld. De dichtheid van magnetische velden wordt gemeten in microtesla of millitesla.

  Bij elektrische apparaten, zoals een rood lichttherapie lamp, beschouwen we zowel elektrische als magnetische velden samen, bestaande uit een elektromagnetische golf die optreedt met een radiofrequentie (RF). Je kunt in het onderstaande afbeelding zien dat radiofrequentie verwijst naar een specifiek bereik van elektromagnetische golven per seconde.

  emf straling

  Is EMF schadelijk?

  Elektromagnetische velden kunnen worden gekenmerkt door laagfrequente golflengten of hoogfrequente golflengten.

  Laagfrequente en hoogfrequente elektromagnetische velden beïnvloeden het menselijk lichaam op verschillende manieren. Hogere frequentiegolflengten bevatten zoveel energie dat ze soms bindingen tussen moleculen verbreken, waardoor cellen of DNA worden beschadigd. Hoogfrequente EMF's staan bekend als ioniserende straling.

  Golflengten met een lagere frequentie zijn niet in staat chemische bindingen tussen moleculen te verbreken en worden daarom niet-ioniserende straling genoemd. Elektronische apparaten zoals rood lichttherapie zijn een voorbeeld van een laagfrequent elektromagnetisch veld dat niet-ioniserende straling uitzendt.

  Volgens de Rijksoverheid vormen laagfrequente elektromagnetische velden een kleinere bron van gevaar voor het menselijk lichaam dan hoogfrequente elektromagnetische velden. Er is weinig sluitend bewijs dat ze bij mensen schade of nadelige bijwerkingen kunnen veroorzaken, zoals het rechtstreeks beschadigen van DNA of cellen.

  De lange termijn effecten op de gezondheid van laagfrequente EMF’s worden echter nog steeds niet goed begrepen. Er is bijvoorbeeld geen bewijs dat er een causaal verband bestaat tussen het radiofrequente elektromagnetische veld van een mobiele telefoon en nadelige gezondheidseffecten. Er is echter lopend onderzoek dat onderzoekt of blootstelling aan laagfrequente EMF kan leiden tot de volgende symptomen:

  • Vermoeidheid
  • Duizeligheid
  • Concentratieverlies
  • slaapstoornissen.

  Bij gebrek aan overtuigend bewijs is het uiteraard verstandig om voorzorgsmaatregelen te nemen om de blootstelling aan elektromagnetische velden te beperken, zelfs als de elektromagnetische velden die worden uitgezonden door apparaten voor roodlichttherapie zich aan de onderkant van het spectrum bevinden.

  EMF in het dagelijks leven

  Alle elektrische apparaten stralen een bepaalde hoeveelheid EMF als bijproduct van het gebruik van elektriciteit. Allemaal. Stuk voor stuk. Het is letterlijk onmogelijk voor een apparaat om elektronen te laten stromen en het apparaat om geen EMF te creëren. Wat het belangrijkste verschil in dit alles is, is hoe je de EMF verzacht en beschermt tegen uitstralen. Hoewel je niet kunt voorkomen dat EMF wordt gecreëerd, kun je wel voorkomen dat het zich verspreidt.

  Hoe meet je EMF stralingen?

  Er zijn twee belangrijke factoren die je moet weten bij het meten van EMF:
  • Het belang van een gecontroleerde omgeving en gestandaardiseerde testmethodes
  • De gemeenschappelijke maateenheden.

  Voor het nauwkeurig meten en evalueren van elektrische velden, magnetische velden en radiofrequenties is het gebruik van een EMC-kamer vereist. Dit type kamer zorgt voor een gecontroleerde omgeving en voorkomt dat ongewenste elektromagnetische signalen en reflecties storen tijdens het testen. Naast een goede testomgeving is het ook essentieel om gestandaardiseerde testmethodes te volgen, uitgevoerd door een getrainde professional. 

  Hoewel draagbare elektrosmogmeters nuttig kunnen zijn bij het begrijpen van EMF's in jouwomgeving, mogen ze niet worden gebruikt om de veiligheid van een elektronisch product te beoordelen, dit geldt dus ook voor het meten van elektronische producten zoals een rood lichttherapie lamp. 

  EMF in rood lichttherapie lampen

  Rood lichttherapie lampen geven elektromagnetische velden (EMF’s) af, maar de niveaus de EMF stralingenworden over het algemeen als laag beschouwd en zijn geen oorzaak voor bezorgdheid. 

  rood licht therapie en EMF


  Rood licht therapie panelen gebruiken lage niveaus van niet-ioniserende straling, wat anders is dan ioniserende straling zoals röntgenstraling en een veel lagere energieniveau heeft. Niet-ioniserende straling heeft minder mogelijkheid om cellen te beschadigen en is niet bekend om kanker te veroorzaken. Sommige mensen kunnen gevoelig zijn voor EMF en kunnen voorzorgsmaatregelen nemen om hun blootstelling te minimaliseren, maar voor de meeste mensen wegen de voordelen van rood licht therapie de eventuele risico's van de EMF’s die door de apparaten worden uitgezonden op.