0

  Uw winkelwagen is leeg

  Helpt rood licht therapie tegen depressie?

  augustus 22, 2022 4 min read

  In Nederland lijden er zo'n 800.000 mensen aan een depressie. Het wordt steeds duidelijker dat depressie niet alleen een individueel probleem is, maar ook een wereldwijd probleem voor de volksgezondheid, wat de noodzaak van een effectieve, betaalbare behandeling benadrukt.

  rood licht therapie helpt bij depressies

  In deze blog gaan we kijken of rood licht therapie kan helpen om de symptomen van depressies te verlichten. Rood licht therapie om haar bewezen effectiviteit bij de behandeling van talloze andere gezondheidsproblemen. Daarnaast zijn rood licht therapie behandelingen goed verdraagbaar, zonder nadelige bijwerkingen.

  Laten we eens kijken wat het laatste onderzoek zegt over rood licht therapie voor depressie.

  Wat is rood licht therapie?

  Met rood licht therapie stel je jouw huid bloot aan een lamp, apparaat of laser met rood licht. Een deel van je cellen dat mitochondriën wordt genoemd, ook wel de energiecentrale van je cellen genoemd, neemt het op en maakt meer energie aan. Het energie dragende molecuul dat in de cellen van alle levende wezens wordt aangetroffen, wordt ATP (adenosinetrifosfaat) genoemd.

  Onderzoek heeft laten zien dat rood licht therapie de ATP productie van een cel verhoogt. Met meer energie kunnen cellen efficiënter functioneren, zichzelf verjongen en schade herstellen.

  Rood licht therapie gebruikt zeer lage niveaus van golflengtes en is pijnloos. Het is niet hetzelfde type licht dat in zonnebanken wordt gebruikt, waardoor je jouw huid niet bloot aan schadelijke UV stralingen.

  rood licht therapie tegen depressie

  Daarnaast verschilt rood licht therapie ook andere laser therapieën zoals IPL therapieën omdat het geen schade aan het huidoppervlak veroorzaakt. IPL therapieën werken door gecontroleerde schade aan de buitenste laag van de huid te veroorzaken, die vervolgens weefselherstel induceert. Rood licht therapie omzeilt deze harde stap door de regeneratie van de huid direct te stimuleren. Rood licht therapie dringt ongeveer 5 millimeter onder het huidoppervlak door. Hierdoor kan je rood licht therapie dagelijks gebruiken zonder bijwerkingen.

  Rood licht therapie behandelingen tegen depressie

  Volgens de American Psychiatric Association is depressie, ook bekend als depressieve stoornis of MDD, "een veelvoorkomende en ernstige medische aandoening die invloed heeft op hoe jij je voelt, hoe je denkt en hoe jij handelt".

  Hoewel velen de aandoening associëren met verdriet, heeft het een groot aantal andere symptomen die het leven en het welzijn van een persoon aanzienlijk kunnen schaden. Enkele hiervan zijn:

  • Gebrek aan motivatie of verlies van interesse in activiteiten die ooit genoten zijn
  • Slaapstoornissen (slapeloosheid of te veel slapen)
  • Prikkelbaarheid of woede-uitbarstingen
  • Gebrek aan energie of extreme vermoeidheid
  • Gebrek aan eetlust of verhoogde voedselinname
  • Angst of rusteloosheid
  • Gevoelens van waardeloosheid
  • Moeite met denken of concentreren
  • Gedachten aan dood of zelfmoord
  • Onverklaarbare lichamelijke klachten (pijnlijke spieren en gewrichten of hoofdpijn)

  Het aantal en de ernst van de symptomen kan van persoon tot persoon verschillen. Typische behandeling voor depressie omvat medicatie, therapie (bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie of psychodynamische therapie) , of een combinatie van beide.

  Rood licht therapie wordt nog niet gebruikt tegen depressies. Maar onderzoek laat wel veelbelovende resultaten zien. 

  Wat zegt het wetenschappelijk onderzoek?

  • Een onderzoek uit 2009 evalueerde de effecten van een behandeling met rood licht therapie op 10 patiënten met MDD. Patiënten kregen, in willekeurige volgorde, 4 minuten behandeling van het linker voorhoofd en het rechtervoorhoofd, evenals een placebobehandeling voor dezelfde gebieden. Depressie- en angstsymptomen werden onmiddellijk na elke behandeling gemeten en opnieuw na 2 en 4 weken. Deelnemers vertoonden een significante verbetering onmiddellijk na blootstelling aan de behandeling, maar niet na blootstelling aan placebo. Zes van de 10 patiënten waren twee weken na de behandeling in remissie.
  • In een onderzoek uit 2015 evalueerden onderzoekers de effectiviteit van rood licht therapie op symptomen van traumatisch hersenletsel (TBI). Een enkele patiënt kreeg gedurende 2 maanden 20 behandelingen met nabij-infrarood licht. Symptomen werden gemeten met behulp van klinisch onderzoek en een patiënten dagboek systeem. De patiënt vertoonde significante verbeteringen in depressie, angst en slapeloosheid en ook de cognitie en kwaliteit van leven waren verbeterd.
  • Een dubbelblinde, gerandomiseerde onderzoek uit 2015 evalueerde de effecten van rood licht therapie in vergelijking met een placebo behandeling bij 4 patiënten met MDD. Gedurende 8 weken ondergingen de deelnemers 3 nabij-infrarood behandelingen via het voorhoofd, gevolgd door 3 placebobehandelingen. Onderzoekers gebruikten de Hamilton-depressieschaal (HAM-D17) om de mate van depressie te meten in week 4, 5, 6, 7 en 8. De gemiddelde HAM-D17-scores waren significant lager in week 6, 7 en 8, wat wijst op remissie. Veiligheid en tolerantie voor de behandeling werden ook benadrukt door de onderzoekers.
  • In een onderzoek uit 2017 kregen 39 deelnemers die aan een depressie leden een nabij-infrarood licht therapie (tussen 8 en 34 sessies, afhankelijk van de verbetering van de patiënt, van elk 9-12 minuten). 92% van de patiënten vertoonde een dramatische vermindering van depressie symptomen, en velen vertoonden een significante verbetering na slechts 4 sessies. De meeste patiënten waren 2, 6 en 12 maanden na de behandeling nog steeds in remissie.
  • In een vergelijkbare klinische onderzoek uit 2018 kregen 20 personen met MDD gedurende 8 weken twee keer per week rood licht therapie of een placebo behandeling gedurende 20-30 minuten. HAM-D17 werd gebruikt om de mate van depressie bij deelnemers tijdens de behandeling te meten. Na 8 weken waren de HAM-D17-scores significant lager in de behandelingsgroep dan in de placebo groep.

  Zoals je kan lezen zijn er meerdere onderzoeken gepubliceerd die aantonen dat rood licht therapie een effectieve behandelingsmethode kan zijn tegen depressie en depressieve symptomen. Rood licht therapie is volkomen veilig en heeft vrijwel geen bijwerkingen in tegenstelling tot antidepressiva. Hoewel, onderzoek positieve resultaten laat zien betekent dit niet automatisch dat dit de beste behandeling is voor elk persoon. Depressies zijn ingewikkeld en de oorzaken kunnen breed zijn. Maar mocht je op zoek zijn naar een alternatieve, veilige behandelingsmethode dan is rood licht therapie zeker aan te raden.